خدمات قابل ارائه جهت ثبت تقاضای گواهی تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی

شما اینجا هستید

 

جهت ثبت تقاضای گواهی تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی کلیک نمایید.

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه مرجع تائید نمونه شبکه‌های مبتنی بر IP  :

این آزمایشگاه، در خصوص محصولات و تجهیزات مرتبط با شبکه‌های VOIP، IP-PBX، NGN، هسته IMS و هسته LTE، قابلیت آزمون و تائید نمونه در قالب تطابق پروتکلها با استاندارد، کارکردی، سرویس و کارایی سیستم را دارد.

آزمایشگاه  مرجع  تایید نمونه مودم ADSL :

اجزای تشکیل دهنده­ی آزمایشگاه، با سه دستگاه اصلی پیکربندی شده است. این سه دستگاه عبارتند از مولد و تحلیل­گر ترافیک، شبیه­ساز خط و همچنین سرویس دهنده­ی مودم DSLAM. پیکربندی تجهیزات آزمایشگاه برای آزمودن مودم­های ADSL با استفاده از استاندارهای اروپایی که با شبکه­ی ایران هم­خوانی بیشتری دارند، انجام شده­اند. طرح آزمون بر اساس استاندارد TR064می‌باشد.

طرح آزمون بر روی آزمون­های مرتبط با لایه­ی فیزیکی تمرکز دارد و همچنین تعدادی آزمون از لایه­های بالاتر را نیز شامل می­شود. لیست آزمون‌های آزمایشگاه مودم ADSL در زیر آمده است:

 1. آزمون عملکرد مودم در سرعت تطبیقی  (Adaptive)در دو مود Fast و Interleave
 2. آزمون عملکرد مودم در سرعت ثابت(Fixed) در دو مود Fast و Interleave
 3. آزمون عملکرد با خط انشعاب (Bridge Tab) در دو مود Fast و Interleave
 4. آزمون بازدهی (Throughput)
 5. آزمون تاخیر (Latency)  با اندازه قابها و نرخ همگامی مختلف

۳  آزمون اول مربوط به لایه فیزیکی و دو آزمون آخر مربوط به آزمون­های لایه­های بالاتر است. در آزمون‌های لایه فیزیکی، سرعت و حاشیه نویز مودم در طول حلقه‌های مختلف در دو مود Interleave و Fast مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای آزمون لایه‌های بالاتر،  با ایجاد ترافیک در لایه­های ۲  و ۳، میزان گذردهی قابل دستیابی مورد بررسی قرار می­گیرد. در آزمون­های مربوط به لایه­ی ۲ یک دستگاه PC به مودم متصل می­شود که این PC ­­با کمک پروتکل­های لایه­ی ۲، در خط DSL ایجاد حلقه­ی آزمون می­نماید. PC داده­ها را به مودم ارسال نموده و مودم نیز، که در حالت Bridge تنظیم شده است، داده را به داخل خط DSL منتقل می­کند.

در شکل زیر نحوه ارتباط دستگاه‌های آزمایشگاه جهت انجام آزمون‌های بالا نشان داده شده است:

 آزمون شماره ۱:  سرعت و حاشیه نویز مودم اندازه گیری شده و با مقدار مورد انتظار در استاندارد مقایسه می‌شود.

آزمون شماره ۲: حاشیه نویز مودم در سرعت ثابت اندازه گیری شده و با مقدار مورد انتظار استاندارد مقایسه می‌شود.

آزمون شماره ۳: میزان سرعت و حاشیه نویز مودم در زمانیکه خط انشعاب به خط تلفن وصل شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر مورد  انتظار در استاندار مقایسه می‌شود.

آزمون شماره ۴: در این آزمون میزان گذردهی فریم‌های  اطلاعات با اندازه قابهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتایج اندازه گیری شده بایستی از حداقل تایین شده در استاندارد کمتر نباشد.

آزمون شماره ۵:  میزان تاخیر گردش فریم‌ها با اندازه قابهای مختلف  در شبکه اندازه گیری می‌شود. حداکثر مقدار این تاخیر را استاندارد مشخص کرده است.

آزمایشگاه مرجع تأیید نمونه سیستمهای انتقال نوری

خدماتی که این آزمایشگاه می‌تواند به بخش‏های مختلف مخابرات کشورارایه کند عبارت است از:

۱- اندازه‌گیری پارامترهای لایه فیزیکی، صحت پیکربندی فریم و عملکرد بایت‌های مربوطه‌، عملکرد همزمانی و مدیریت نرم افزار بر اساس استانداردهای ITU-T، IEEE و IETF در انواع تجهیزات مخابرات نوری تا نرخ بیت۱۰۰Gbps  شامل انواع واسط‌های نوری و الکتریکی  SDH, OTN, Ethernet:

 • توان و طیف خروجی انواع واسط‌های نوری
 • حساسیت ورودی انواع واسط‌های نوری
 • افت الحاقی تجهیز برای انواع واسط‌های نوری
 • افت برگشتی انواع واسط‌های نوری
 • دامنه خروجی انواع واسط‌های الکتریکی
 • مقدار انحراف فرکانسی انواع واسط‌های نوری و الکتریکی
 • حداکثر انحراف فرکانسی قابل تحمل انواع واسط‌های نوری و الکتریکی
 • مقدار جیتر خروجی انواع واسط‌های نوری
 • حداکثر جیتر قابل تحمل انواع واسط‌های نوری
 • تابع انتقال جیتر تجهیز برای انواع واسط‌های نوری
 • مقدار واندر خروجی (TIE, MTIE, TDEV) انواع واسط‌های نوری
 • حداکثر واندر قابل تحمل انواع واسط‌های نوری
 • تابع انتقال واندر تجهیز برای انواع واسط‌های نوری
 • ارزیابی صحت عملکرد انواع واسط‌های خروجی و ورودی منبع کلاک تجهیز انتقال مخابراتی

۲- آزمون‌های صحت پیکربندی فریم و عملکرد بایت‌های مربوطه انواع واسط‌های نوری و الکتریکی  SDH, OTN, Ethernet تا نرخ بیت۱۰۰Gbps  شامل:

 • ارزیابی کلی پیکربندی فریم انواع واسط‌های نوری و الکتریکی
 • شبیه‌سازی انواع پیکربندی فریم جهت پردازش محموله و ارزیابی قابلیت‌های تجهیز
 • شبیه‌سازی انواع آلارم‌ها و ارزیابی صحت عملکرد تجهیز
 • شبیه‌سازی انواع خطاها و ارزیابی صحت عملکرد تجهیز
 • شبیه سازی انواع کیفیت منابع کلاک و صحت عملکرد فریم
 • ارزیابی صحت عملکرد Sync.E در فریم اترنت
 • ارزیابی صحت عملکرد IEEE 1588 v2 در فریم اترنت

۳- آزمایش‌های مورد نیاز برای بررسی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم شامل آزمون‌های:

 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم
 • ارزیابی قابلیت‌های نرم افزار مدیریت سیستم جهت انجام انواع پیکربندی
 • شبیه‌سازی انواع آلارم‌ها و ارزیابی صحت عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم جهت نمایش مقدار آلارم‌ها
 • شبیه سازی انواع خطاها و ارزیابی صحت عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم جهت نمایش مقدار خطاها
 • ارزیابی عملکرد نرم‌افزار مدیریت سیستم در شبکه مش جهت ایجاد مسیر برای انواع سرویس‏ها با کلاس‌های حفاظتی متفاوت
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در شبکه مش جهت بازسازی مسیر در شرایط قطعی بر اساس کلاس‌های حفاظتی متفاوت و انتخاب بهترین مسیر و اندازه‌گیری مدت زمان قطعی
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در انواع شبکه‌های حلقوی جهت ایجاد مسیر برای سرویس
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در انواع شبکه‌های حلقوی جهت بازسازی مسیر در شرایط قطعی و اندازه‌گیری مدت زمان قطعی
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در شبکه‌ خطی جهت ایجاد مسیر برای سرویس
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در شبکه‌ خطی جهت بازسازی مسیر در شرایط قطعی و اندازه‌گیری مدت زمان قطعی
 • ارزیابی صحت عملکرد انتخاب بهترین منبع کلاک توسط نرم افزار مدیریت سیستم

۴- ارائه خدمات لازم در جهت ایجاد یک ایستگاه مخابراتی پایلوت برای دستیابی به:

 • ارزیابی عملکرد کیفی تجهیزات در شبکه،
 • امکان فراهم نمودن شرایط واقعی برای بررسی و بهبود فرآیندهای سیستم،
 • کشف علت مشکلات ناشی از نصب تجهیزات در شبکه،
 • تأیید مؤثر بودن فرآیندهای پیشنهادی در بهبود عملکرد تجهیزات،
 • بررسی کیفی سیستم مدیریت شبکه در سطح NMS و،EMS
 • بررسی عملکرد سیستم همزمانی تجهیزات در برابر کلاک خارجی،

آزمایشگاه مرجع تایید نمونه سیستم‌های رادیویی

آزمون‌های قابل انجام در آزمایشگاه به شرح ذیل است:

 1. تعیین و رسم نمودار AGC
 2. تعیین مشخصه‌کنترل خودکار توان ارسالی (ATPC)
 3. تعیین نرخ خطای بیت (BER) برحسب توان ورودی‌گیرنده
 4. تعیین نرخ خطای بیت (BER) در حالت زیربار دراز مدت
 5. تعیین مشخصه تداخل هم‌کانال و کانال مجاور
 6. تعیین مشخصه تداخل موج پیوسته
 7. تعیین میزان تحمل رواداری فرکانس سیگنال‌های E1
 8. تعیین مشخصه میزان تحمل تضعیف در مسیر سیگنال E1
 9. تعیین دقت فرکانسی بخش‌های برون‌بنای پیونده رادیو[۱]
 10. تعیین ماسک طیف فرکانس فرستنده
 11. اندازه‌گیری میزان حدف فرکانس تصویر
 12. تعیین مشخصه میزان بیشینه تحمل لغزش (MTJ)
 13. تعیین مشخصه خطای سامانه‌های پیونده رادیو با تغییرات ولتاژ منبع تغذیه
 14. تعیین سطوح سیگنال‌های ناخواسته در خروجی فرستنده
 15. اندازه‌گیری توان خروجی فرستنده در بازه فرکانس‌کاری
 16. تعیین الزامات غیرخطی گیرنده

همچنین اندازه‌گیری پارامترهای s قطعات مایکرویو پسیو تا ۴۰ گیگاهرتز و رسم پترن آنتن‌های میکرواستریپ پسیو در باند فرکانسی ۲ تا ۱۰ گیگاهرتز  برای فعالیتهای پژوهشی و دانشگاهی قابل انجام است.

 

درباره ما

آزمایشگاه‌های مرجع تایید نمونه حوزه فناوری ارتباطات با هدف ارائه خدمات تایید نمونه و تخصصی و همچنین ایجاد بستر آزمون جهت انجام پروژه‌های کاربردی تاسیس گردیده‌اند.

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ارتباطات
 • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۸۳۴
 • رایانامه: ctlabs@itrc.ac.ir