معرفی

شما اینجا هستید

آزمایشگاه‌های مرجع تایید نمونه حوزه فناوری ارتباطات با هدف ارائه خدمات تایید نمونه و تخصصی و همچنین ایجاد بستر آزمون جهت انجام پروژه‌های کاربردی تاسیس گردیده‌اند. اداره آزمایشگاه‌های فناوری ارتباطات با همکاری گروه‌های پژوهشی پژوهشکده فناوری ارتباطات زمینه‌ای مناسب برای افزایش توان پاسخگویی به نیازهای تایید نمونه کشور و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی و همچنین افزایش توان رقابت در عرصه‌های جهانی را فراهم آورده‌اند. خدمات آزمایشگاه‌های مذکور در حوزه ارتباطات رادیویی، ارتباطات ماهواره، ارتباطات نوری، تجهیزات شبکه و مدیریت شبکه و ADSL می‌باشد.

درباره ما

آزمایشگاه‌های مرجع تایید نمونه حوزه فناوری ارتباطات با هدف ارائه خدمات تایید نمونه و تخصصی و همچنین ایجاد بستر آزمون جهت انجام پروژه‌های کاربردی تاسیس گردیده‌اند.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ارتباطات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۸۳۴
  • رایانامه: ctlabs@itrc.ac.ir