خدمات آزمایشگاه سیستم‌های انتقال نوری

شما اینجا هستید

خدمات قابل ارائه:

خدماتی که این آزمایشگاه می‌تواند به بخش‏های مختلف مخابرات کشورارایه کند عبارت است از:

۱- اندازه‌گیری پارامترهای لایه فیزیکی، صحت پیکربندی فریم و عملکرد بایت‌های مربوطه‌، عملکرد همزمانی و مدیریت نرم افزار بر اساس استانداردهای ITU-T، IEEE و IETF در انواع تجهیزات مخابرات نوری تا نرخ بیت۱۰۰Gbps  شامل انواع واسط‌های نوری و الکتریکی  SDH, OTN, Ethernet:

 • توان و طیف خروجی انواع واسط‌های نوری
 • حساسیت ورودی انواع واسط‌های نوری
 • افت الحاقی تجهیز برای انواع واسط‌های نوری
 • افت برگشتی انواع واسط‌های نوری
 • دامنه خروجی انواع واسط‌های الکتریکی
 • مقدار انحراف فرکانسی انواع واسط‌های نوری و الکتریکی
 • حداکثر انحراف فرکانسی قابل تحمل انواع واسط‌های نوری و الکتریکی
 • مقدار جیتر خروجی انواع واسط‌های نوری
 • حداکثر جیتر قابل تحمل انواع واسط‌های نوری
 • تابع انتقال جیتر تجهیز برای انواع واسط‌های نوری
 • مقدار واندر خروجی (TIE, MTIE, TDEV) انواع واسط‌های نوری
 • حداکثر واندر قابل تحمل انواع واسط‌های نوری
 • تابع انتقال واندر تجهیز برای انواع واسط‌های نوری
 • ارزیابی صحت عملکرد انواع واسط‌های خروجی و ورودی منبع کلاک تجهیز انتقال مخابراتی

۲- آزمون‌های صحت پیکربندی فریم و عملکرد بایت‌های مربوطه انواع واسط‌های نوری و الکتریکی  SDH, OTN, Ethernet تا نرخ بیت۱۰۰Gbps  شامل:

 • ارزیابی کلی پیکربندی فریم انواع واسط‌های نوری و الکتریکی
 • شبیه‌سازی انواع پیکربندی فریم جهت پردازش محموله و ارزیابی قابلیت‌های تجهیز
 • شبیه‌سازی انواع آلارم‌ها و ارزیابی صحت عملکرد تجهیز
 • شبیه‌سازی انواع خطاها و ارزیابی صحت عملکرد تجهیز
 • شبیه سازی انواع کیفیت منابع کلاک و صحت عملکرد فریم
 • ارزیابی صحت عملکرد Sync.E در فریم اترنت
 • ارزیابی صحت عملکرد IEEE 1588 v2 در فریم اترنت

۳- آزمایش‌های مورد نیاز برای بررسی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم شامل آزمون‌های:

 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم
 • ارزیابی قابلیت‌های نرم افزار مدیریت سیستم جهت انجام انواع پیکربندی
 • شبیه‌سازی انواع آلارم‌ها و ارزیابی صحت عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم جهت نمایش مقدار آلارم‌ها
 • شبیه سازی انواع خطاها و ارزیابی صحت عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم جهت نمایش مقدار خطاها
 • ارزیابی عملکرد نرم‌افزار مدیریت سیستم در شبکه مش جهت ایجاد مسیر برای انواع سرویس‏ها با کلاس‌های حفاظتی متفاوت
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در شبکه مش جهت بازسازی مسیر در شرایط قطعی بر اساس کلاس‌های حفاظتی متفاوت و انتخاب بهترین مسیر و اندازه‌گیری مدت زمان قطعی
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در انواع شبکه‌های حلقوی جهت ایجاد مسیر برای سرویس
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در انواع شبکه‌های حلقوی جهت بازسازی مسیر در شرایط قطعی و اندازه‌گیری مدت زمان قطعی
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در شبکه‌ خطی جهت ایجاد مسیر برای سرویس
 • ارزیابی عملکرد نرم افزار مدیریت سیستم در شبکه‌ خطی جهت بازسازی مسیر در شرایط قطعی و اندازه‌گیری مدت زمان قطعی
 • ارزیابی صحت عملکرد انتخاب بهترین منبع کلاک توسط نرم افزار مدیریت سیستم

۴- ارائه خدمات لازم در جهت ایجاد یک ایستگاه مخابراتی پایلوت برای دستیابی به:

 • ارزیابی عملکرد کیفی تجهیزات در شبکه،
 • امکان فراهم نمودن شرایط واقعی برای بررسی و بهبود فرآیندهای سیستم،
 • کشف علت مشکلات ناشی از نصب تجهیزات در شبکه،
 • تأیید مؤثر بودن فرآیندهای پیشنهادی در بهبود عملکرد تجهیزات،
 • بررسی کیفی سیستم مدیریت شبکه در سطح NMS و،EMS

بررسی عملکرد سیستم همزمانی تجهیزات

درباره ما

آزمایشگاه‌های مرجع تایید نمونه حوزه فناوری ارتباطات با هدف ارائه خدمات تایید نمونه و تخصصی و همچنین ایجاد بستر آزمون جهت انجام پروژه‌های کاربردی تاسیس گردیده‌اند.

ارتباط با ما

 • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ارتباطات
 • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۸۳۴
 • رایانامه: ctlabs@itrc.ac.ir