استانداردهای آزمون آزمایشگاه مودم ADSL

شما اینجا هستید

بر اساس استانداردهای معرفی شده توسط ITU-T   G.‎992.‎1، G.‎996.‎1،   G.‎997.‎1و G.‎994.‎1

پیاده سازی آزمایشگاه و محیط آن بر اساس تست پلن TR067   می باشد که توسط   BBFارائه شده است.

درباره ما

آزمایشگاه‌های مرجع تایید نمونه حوزه فناوری ارتباطات با هدف ارائه خدمات تایید نمونه و تخصصی و همچنین ایجاد بستر آزمون جهت انجام پروژه‌های کاربردی تاسیس گردیده‌اند.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ارتباطات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۸۳۴
  • رایانامه: ctlabs@itrc.ac.ir